Veelgestelde vragen over waterontharders

 1. Hoeveel kan ik besparen door het plaatsen van een waterontharder?
 2. Wanneer doe ik er goed aan het leidingwater te ontharden?
 3. Wat gebeurt er met het regeneratiezout?
 4. Is het regeneratiezout schadelijk voor het milieu?
 5. Kan een tekort aan calcium in het water gevolgen hebben voor het organisme?
 6. Kan om het even welk zout gebruikt worden voor de regeneratie van waterontharders?
 7. Kan onthardingshars schadelijk zijn?
 8. Veroorzaakt onthard water corrosie?
 9. Bevordert waterontharding de ontwikkeling van bacteriën?

1. Hoeveel kan ik besparen door het plaatsen van een waterontharder?

Aqua Belgica, de Belgische Federatie voor waterbehandeling, berekende, op basis van cijfers van het NIS, dat een Belgisch gezin van 4 personen op jaarbasis tot 650 euro kan uitsparen door het gebruik van een waterontharder.

Een onderzoek, uitgevoerd in Amerika door het onafhankelijk Battelle Memorial Institute, een onafhankelijk test- en onderzoekscentrum voor toegepaste wetenschappelijke en technologische ontwikkeling, staaft de bevindingen van Aqua Belgica. Deze studie werd in 2009 uitgevoerd onder de leiding van de Water Quality Research Foundation (WQRF).

2. Wanneer doe ik er goed aan het leidingwater te ontharden?

Het ideale zachte water heeft een hardheidsgraad van 0°f en waarborgt het voorkomen van kalkafzetting, een maximum aan besparingen (energie, zeep- en kalkverwijderende producten) en een aanzienlijk stijgend comfort (minder onderhoud en de sensatie van zacht water). Dat ideaal zou zo veel mogelijk bereikt moeten worden. Indien een resthardheid na de ontharder gewenst wordt, kan dit via een regelventiel ingesteld worden.

3. Wat gebeurt er met het regeneratiezout?

Bij regeneratie geeft de zoutoplossing een deel van de aanwezige natriumionen af en vervangt ze door calcium- en magnesiumionen die zich op de harsbolletjes hebben vastgezet. Deze calcium- en magnesiumionen en de overtollige natriumionen worden met de zoutoplossing naar de riool afgevoerd.

4. Is het regeneratiezout schadelijk voor het milieu?

Voor waterontharding wordt inderdaad zout of natriumchloride gebruikt. Door verdunning met de rest van het afvalwater zal het milieuvervuilende effect verwaarloosbaar zijn. Bovendien is - alles in acht genomen - onthard water beter voor het milieu. Waarom?

 • omwille van het lagere energieverbruik bij het opwarmen van het water;
 • omwille van de besparing van waspoeder (tot 50 %);
 • omwille van de besparing van schoonmaakmiddelen.

Tenslotte moeten we ook vermelden dat moderne onthardingssystemen reeds efficiënt werken met aanzienlijk kleinere hoeveelheden zout.

5. Kan een tekort aan calcium in het water gevolgen hebben voor het organisme?

De Wereld Gezondheidsorganisatie, noch de Europese Gemeenschap leggen minima of maxima vast in verband met de hardheid van water. Een evenwichtige voeding levert trouwens voldoende calcium. Het calcium waarover we het hier hebben komt bovendien voor in minerale vorm. In deze vorm wordt het niet opgenomen door ons lichaam en heeft het bijgevolg geen enkel effect.

6. Kan om het even welk zout gebruikt worden voor de regeneratie van waterontharders?

Voor de regeneratie van het hars mogen enkel speciale zouten voor ontharders worden gebruikt. Alleen die zouten garanderen een geheel zuivere zoutoplossing, zonder verspilling.

Lees meer

7. Kan onthardingshars schadelijk zijn?

De leden van Aqua Belgica gebruiken uitsluitend harsen die beantwoorden aan de opgelegde normen van de verschillende landen van de Europese Gemeenschap. De verbruiker loopt dan ook geen enkel gevaar wanneer hij een beroep doet op onze diensten.

8. Veroorzaakt onthard water corrosie?

Niet meer dan voor het onthard was...Waterontharding verandert immers niets aan de zuurtegraad van water. Hard water bevordert wel de vorming van kalkafzetting. Bij bepaalde materialen en afhankelijk van bepaalde voorwaarden, kan kalkafzetting corrosie voorkomen. Specialisten, zoals de leden van Aqua Belgica, zijn de aangewezen personen om de ideale hardheidsgraad van het ontharde water en het nut van eventuele bijkomende behandelingen na te gaan.

9. Bevordert waterontharding de ontwikkeling van bacteriën?

Niet bepaald. Bacteriën ontwikkelen zich nu eenmaal makkelijk in stilstaand water (in een boiler, leidingen,...). In een ontharder wordt dit door regelmatig regenereren en dank zij de bacteriedodende werking van de zoutoplossing onmogelijk gemaakt. Daarom is het beter een kleinere ontharder te plaatsen en dan vaker te regenereren.

Bron: Belgische Federatie voor Waterbehandeling Aqua Belgica