Keurmerken

De eerste en enige KIWA-gekeurde waterontharder

Voor het eerst in de geschiedenis van de waterontharders is een fabrikant er in geslaagd om het KIWA-keurmerk te behalen voor één van haar waterontharders. Op 17 mei 2022 reikte KIWA Nederland het eerste certificaat voor de waterontharders uit aan Delta Water Engineering.

Delta Water Engineering slaagde er als eerste en énige fabrikant ooit in om het KIWA-keurmerk te behalen voor haar waterontharders, een heuse wereldprimeur! Op 17 mei jongstleden kreeg Delta de finale bevestiging van KIWA Nederland. Binnenkort zullen dan ook alle Delta ontharders in Nederland als eerste en enige voorzien zijn van het KIWA-keurmerk. Dit keurmerk biedt de garantie aan de honderden installateurs die voor Delta kiezen, dat ze bij hun klant een veilig en kwalitatief apparaat installeren dat voldoet aan alle Nederlandse normen. Tevens bewijst het keurmerk dat alle onderdelen en grondstoffen in de Delta ontharders traceerbaar en geschikt zijn om in contact te komen met uw drinkwater.


Meer weten over onze producten? Neem contact op!

Delta Open Drain Europees Certificaat

De nieuwe open afvoer aansluiting van Delta, de Delta Open Drain, werd door Belgaqua, de Belgische Federatie voor de watersector, goedgekeurd. Dit betekent dat de Delta Open Drain voldoet aan de Europese regelgeving, EN 1717 "Bescherming tegen verontreiniging van drinkwater in waterinstallaties en algemene eisen voor inrichtingen ter voorkoming van verontreiniging door terugstroming" en dus veilig bevonden is voor de Europese markt.

ACS-keurmerk verlengd tot 2020

Het ACS-keurmerk (Attestation de Conformité Sanitaire) dat de Delta waterontharders behaalden bij het ministerie van volksgezondheid in Frankrijk werd eind 2015 verlengd voor 5 jaar.

Het ACS-keurmerk wordt uitgereikt door het Franse ministerie van volksgezondheid en toont aan dat de Delta waterontharders voldoen aan de strenge wetgeving omtrent de gezondheid en de veiligheid van het drinkwater. Eind 2015 werden de Delta-producten in het Franse Lyon opnieuw aan verschillende testen onderworpen om na te gaan of ze nog steeds voldoen aan de eisen van het Franse ministerie van volksgezondheid. Net zoals in 2010 behaalden de Delta waterontharders ook in 2015 probleemloos het ACS-keurmerk dat opnieuw 5 jaar geldig is.

WQA Gold Seal keurmerk

De Amerikaanse Water Quality Association (WQA) verenigt meer dan 2700 bedrijven van over de hele wereld die allemaal actief bezig zijn met het verbeteren van de waterkwaliteit. Deze organisatie geeft opleiding aan professionals, keurt en test producten en verstrekt informatie aan en over de watersector wereldwijd.

De Structural Integrity (SI) test die uitgevoerd werd op de 3L en 12L units en gaat na hoe lang de Delta waterontharders een hoge waterdruk kunnen ondergaan. Tijdens de test werd de waterontharder blootgesteld aan korte en hevige drukimpulsen waarbij de waterdruk telkens van 0 naar 10 bar gaat. De voorgeschreven waterdruk voor de Delta waterontharders is maximum 8 bar. Toch haalde onze ontharders gedurende deze test maar liefst 100 025 opeenvolgende impulsen van 10 bar. Deze test voert men bij Delta Water Engineer, de fabrikant van de Delta waterontharders, ook één maal per maand uit en daar haalt men vaak probleemloos de kaap van 350 000 cycli van 0 tot 10 bar.

De Materials extraction test gaat na of er schadelijke stoffen vrijkomen wanneer het leidingwater door de Delta waterontharder stroomt. Een niet onbelangrijk gegeven aangezien veel mensen leidingwater vaak gebruiken in de keuken of om te drinken. De waterontharder werd gedurende de test meerdere malen gevuld met water en dit met verschillende tijdsintervallen. Daarna werd het water onderzocht op sporen van tientallen verschillende stoffen. Ook deze test doorstond de Delta waterontharder probleemloos.

Het slagen voor beide tests leverde de Delta waterontharder het Gold Seal Certificate op, het belangrijkste keurmerk voor systemen voor drinkwaterbehandeling.